Termenul de eliberare al cărților de identitate este de:

  • termenul de 30 de zile reglementat prin dispozițiile legale în vigoare, ce poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către directorul instituției;
  • termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate, stabilit la nivelul D. P. C. E. P. Dâmbovița este de 5 zile lucrătoare;
  • posibilitatea reducerii termenului pentru obținerea carților de identitate și situații/motive care pot justifica o astfel de solicitare, până la 3 zile lucrătoare;

Cetățeanul aflat într o situație deosebită, ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul D.P.C.E.P. Dâmbovița, se va adresa directorului instituției, sens în care va depune o cerere în acest scop, pentru analiză și dispunerea de măsuri potrivit competențelor. În cuprinsul cererii cetățeanul va menționa situația deosebită ce justifică solicitarea sa (motive medicale, deplasare de urcență în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale, etc.).

Termenul efectiv de eliberare al cărților de identitate provizorii este de 48 de ore.

Termenul efectiv de eliberare a vizelor de reședință este de 48 de ore.