Rectificarea actelor de stare civilă poate fi solicitată fie de către persoana interesată, prin care înţelegem persoana fizică la care se referă actul de stare civilă, fie din oficiu de către autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene.

  Rectificarea unor rubrici din actul de stare civilă presupune îndreptarea erorii materiale comise cu ocazia înregistrărilor de stare civilă.

În prezent, rectificarea actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe marginea acestora se face în temeiul dispoziţiei primarului localităţii care are în păstrare actul, din oficiu sau la cererea persoanei interesate, cu avizul Direcţiei Judeţene pentru Evidenţa Persoanelor Dâmbovița.

Cererea de rectificare a actelor de stare civilă şi a menţiunilor înscrise pe acestea, însoţită de actele doveditoare, se depune (Pentru a descărca formularul “model cerere rectificare” – descarcă formularul);

    – la Biroul de Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau după caz la primăria localităţii care are în păstrare actul de stare civilă ce urmează a fi rectificat;

    – la Biroul de Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau, după caz, la primăria de la locul de domiciliu al petentului.