Raportul de evaluare a implementarii legii 544/2001 in anul 2022 clic aici.