Serviciul Evidenţa Persoanelor are următoarele atribuţii principale:

◙ coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale pentru evidenţa persoanelor privind eliberarea actelor de identitate şi a cărţilor de alegător.

◙ comunică date referitoare la persoane fizice solicitate de instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, siguranţei naţionale şi ordinii publice, justiţie, administraţiile financiare, agenţii economici, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice, în temeiul legii;

◙ colaborează cu structurile subordonate Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, ale Direcţiei Generale de Paşapoarte pentru realizarea sarcinilor comune, precum şi în scopul optimizării activităţii specifice;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *