Declaraţia de deces pentru situaţia în care cauza decesului este naturală se face în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei.
  Declaraţia decesului se face de către membrii familiei decedatului sau de către:
    -medic sau alt cadru din unitatea sanitară în care s-a produs decesul;
    -orice persoană care are cunoştinţă despre deces.
  La oficiul de stare civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor sau primăriei localităţii se înregistrează decesul tuturor persoanelor, cetăţeni români şi străini, decedate pe raza lor de competenţă.

Odată cu declaraţia de deces, declarantul depune următoarele acte:

    – fotocopia actului de identitate al celui care declară decesul;
    – certificatul medical constatator al decesului;
    – actul de identitate al celui decedat;
    – certificatul de naştere al celui decedat şi cel de căsătorie dacă este cazul;
    – dacă este cazul, livretul militar sau adeverinţa de recrutare ale celui decedat.

Situaţii

1. Decesul se datorează sinuciderii, unui accident sau altor cauze violente

     Termenul de declarare a decesului: 48 de ore socotit din momentul decesului, sau al găsirii cadavrului.
     La actele necesare (prezentate mai sus) se anexează:
    – dovada eliberată de poliţie sau de Parchet, din care să rezulte că una din aceste autorităţi a fost sesizată despre deces.

2. Declararea decesului după expirarea termenului de 3 zile:

    La actele necesare (prezentate mai sus) se anexează:
     – aprobare eliberată de Parchet.

Eliberarea certificatelor la cerere

  În situaţia în care au fost pierdute, sustrase sau deteriorate, certificatele de deces se pot elibera la cerere. (vezi model cerere eliberare certificat)
Certificatul de deces se eliberează:

    – soţului supravieţuitor;
    – moştenitorilor legali;
    – moştenitorilor testamentari;
    – altor persoane îndreptăţite.

Depunerea cererii de eliberare a certificatului de stare civilă se poate face personal de către una dintre persoanele menţionate mai sus sau de către o altă persoană ce are procură specială în acest sens. Din procura specială trebuie să rezulte că solicitantul este împuternicit de persoana îndreptătiţă, să-l reprezinte la serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, sau, după caz, la primăria localităţii care are în păstrare actul de stare civilă pentru depunerea cererii şi ridicarea certificatului de stare civilă.

Pentru a descărca formularul “model cerere eliberare certificat”– descarcă formularul

  Procura specială poate fi autentificată de oricare dintre următoarele autorităţi:

    – Notar public din România;
    – Misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara în care se află părinţii;
    – Notar public străin, procura urmând a fi supralegalizată sau după caz apostilată, conform Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961.

Excepţie: Nu mai este necesară apostilarea sau supralegalizarea dacă România are încheiate tratate sau convenţii bilaterale de asistenţă juridică în materie civilă care prevăd scutirea de supralegalizare sau apostilare.