– se eliberează în vederea valorificării unor drepturi sau apărării intereselor în străinătate;
    – document eliberat de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti în baza OG nr. 33/2002;

Acte necesare:

    – formular tip; (Pentru a descărca formularul “cerere certificat atestare domiciliu” – descarcă formularul)
    – actul de identitate (original şi fotocopie (xerocopie));