INFORMAȚII UTILE

Button
Serviciul Stare Civilă

Serviciul Stare Civilă

Serviciul Stare Civilă are următoarele atribuţii principale:    ◙ îndrumă şi  controlează cel puţin o dată pe an activitatea de stare civilă pe teritoriul judeţului, pe baza programului întocmit la începutul fiecărui an, aprobat de preşedintele Consiliului Judeţean şi avizat

Serviciul Evidența Persoanelor

Serviciul Evidența Persoanelor

Serviciul Evidenţa Persoanelor are următoarele atribuţii principale: ◙ coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale pentru evidenţa persoanelor privind eliberarea actelor de identitate şi a cărţilor de alegător. ◙ comunică date referitoare la persoane fizice solicitate de instituţiile

S.P.C.L.E.P. – uri Subordonate

S.P.C.L.E.P. – uri Subordonate

S.P.C.L.E.P. TÂRGOVIȘTE S.P.C.L.E.P. PUCIOASA S.P.C.L.E.P. FIENI S.P.C.L.E.P. TITU S.P.C.L.E.P. POTLOGI S.P.C.L.E.P. VOINESTI S.P.C.L.E.P. GĂEȘTI S.P.C.L.E.P. MORENI S.P.C.L.E.P. CORNEȘTI S.P.C.L.E.P. RĂCARI S.P.C.L.E.P. VULCANA-BĂI S.P.C.L.E.P. PETREȘTI  S.P.C.L.E.P. COJASCA S.P.C.L.E.P. DRAGOMIREȘTI S.P.C.L.E.P. NICULEȘTI S.P.C.L.E.P. OCNIȚA

Featured Projects

Use the TG:Featured Widget to show this section. In the widget just add the title and description. Then add three pages from the three drop down option. The featured images of those pages will be shown in the right and link back to those added pages.

Project 1
Project 2
Project 3